فراخوان

.

آگهی فراخوان عمومی مناقصه انتخاب حسابرس مستقل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

1398/12/12 دوشنبه
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درنظر دارد حسابرسی مربوط به دوره مالی 4 سال (1394 الی 1397) خود را به یکی از موسسات واجد شرایط و عضو جامعه حسابداران رسمی و جامعه حسابرسان داخلی ایران واگذار نماید.
متقاضیان جهت کسب اطلاع و دستیابی به اسناد مناقصه می‌توانند به وب سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به نشانی WWW.TCEO.IR  مراجعه و پیشنهاد خود را با رعایت شرایط مندرج در اسناد (به صورت دربسته و مهر و موم شده)، نهایتاً تا ساعت  15 ده روز کاری (به جز پنجشنبه و جمعه) پس از تاریخ انتشار این آگهی به نشانی : تهران ، شهرک غرب، خیابان ایران زمین ، خیابان مهستان ، پلاک 10 ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ،طبقه اول ، واحد دبیرخانه تحویل و رسید دریافت نمایند.
لازم به ذکر است هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
تاریخ چاپ آگهی در روزنامه ایران :98/11/21
آرشیو
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر