اطلاعیه ها

.

برگزاری نشست تخصصی در راستای حفظ سرمایه های ملی، حفاظت از زیست بوم و نگهداری ساختمان ها بااجرای عملی مبحث 22 مقررات ملی ساختمان

1398/12/28 چهارشنبه
برگزاری نشست تخصصی در راستای حفظ سرمایه های ملی، حفاظت از زیست بوم و نگهداری ساختمان ها بااجرای عملی مبحث 22 مقررات ملی ساختمان
آرشیو
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر