اطلاعیه ها

.

دریافت گزارش ناظران آبفا و برق اماکن قبل از ثبت گزارش اتمام کار ساختمان

1398/12/27 سه‌شنبه

 در پروژه های تک ناظره، ناظر پروانه موظف است درصورت ارائه گزارش ناظران تاسیسات آبفا و برق اماکن، نسبت به دریافت و ثبت موارد در گزارش مرحله ای اقدام نمایند

عدم اقدام لازم، تبعات انتظامی و حرفه ای در بر خواهد داشت.
آرشیو
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر