اطلاعیه ها

.

ابلاغ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر رعایت ضوابط و مقررات ملی شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت

1398/12/22 پنجشنبه
ابلاغ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر رعایت ضوابط و مقررات ملی شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت

آرشیو
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر