.

اخبار

.

در نامه ای رسمی به شهرداری تهران عضو شورای اسلامی شهر تهران خواستار اجرای شناسنامه فنی ملکی ساختمان شد

1399/4/22 يكشنبه
عضو شورای اسلامی و رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران طی مکاتبات رسمی با معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران خواستار بررسی کارشناسی و اقدامات مقتضی در خصوص شناسنامه فنی ملکی ساختمان‌ها شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران دکتر محمد سالاری عضو شورای اسلامی و رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شهر تهران طی مکاتبه‌ای با مهندس گلپایگانی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران خواستار بررسی کارشناسی و اقدامات مقتضی در خصوص صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان شد. عضو شورای اسلامی شهر تهران هدف از انجام چنین مکاتبه‌ی را خواسته سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران عنوان نمود. در متن این نامه آمده است:
جناب آقای مهندس گلپایگانی
معاون محترم شهرسازی و معماری شهرداری تهران
با سلام
احتراماً، ضمن ارسال نامه‌های ارسالی از سوی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران، (به پیوست) مبنی بر ضرورت تهیه و صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان‌های شهر تهران (قبل از صدور پایان کار) خواهشمند است با توجه به اهمیت تهیه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در فرایندهای اجرای ساختمان، دستورات مقتضی را جهت بررسی کارشناسی و اقدامت مقتضی در این خصوص صادر و نتایج اقدامات به این کمیسیون تسریعا ارسال شود.

شایان‌ذکر است، سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران، بر اساس بند ز ماده 21 قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و (بند چ ماده 114) آیین‌نامه اجرایی آن، مصوب سال 1374 و مواد فصل نهم آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون مذکور، خواهان اجرایی شدن صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان است.

 
آرشیو
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر