امور تشکل های مهندسی، حرفه ای و صنفی


معرفی واحد
با توجه به اهمیت موضوع تشکلها و لزوم استفاده از توان  گروه های مختلف مهندسی در حوزه ساختمان و صنایع وابسته، واحدی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تحت عنوان "واحد تشکل های مهندسی، حرفه ای و صنفی" ایجاد گردیده است.
این واحد، یکی از جوانترین واحدهای سازمان می باشد که باهدف جلب مشارکت تشکل های مهندسی حوزه صنعت ساختمان به منظور ارتقا سطح دانش مهندسی، استفاده از توان علمی و تخصصی مجموعه ها، بهبود سطح کیفی ساخت و ساز، رشد جایگاه مهندسی و ارائه خدمات مناسب به صاحبان این حوزه، در حال فعالیت است.
بر اساس ضوابط مربوطه و مأموریت‌ های ذاتی ، مدیریت امور تشکل ها مسئول تهیه فهرست تشکل ها و ساماندهی آن ها می باشد که به تبع این امر، از امسال با اجرای پروژه مدل‌ سازی تشکل‌ها، تهیه بانک اطلاعاتی جامع، سازماندهی و شبکه‌ سازی آن‌ها، تحقق این مهم را در جهت همکاری متقابل، حمایت، دریافت پیشنهادات و رسیدگی به آن ها، پیگیری مسائل و مشکلات، آموزش، معرفی دستاوردها، اعلام اخبار و... با انجمن ها در دستور کار قرار گرفته است.

_____________________________________________________________________________________________________________

وظایف، اهداف و برنامه ها  :


در راستای تحقق ماموریت های سازمان نظام مهندسی ساختمان است تهران و بمنظور استفاده از ظرفیت تشکل های صنفی و مردمی این حوزه، واحد امور تشکل های مهندسی، حرفه ای و صنفی ایجاد شده است که از جمله وظایف این واحد می توان به موارد زیر اشاره کرد؛
1.       تدوین برنامه های راهبردی تعاملی سازمان و تشکل ها به منظور تنسیق به امور مربوط به مشاغل و حرفه های فنی و مهندسی در بخش های ساختمانی و شهرسازی
2.       جلب مشارکت حرفه ای مهندسان و صاحبان حرف و صنوف ساختمانی در تهیه و اجرای طرح های توسعه و آبادانی کشور
3.       برگزاری جلسات هم اندیشی جهت بررسی مسائل و فرصت های حوزه مهندسی
4.       بررسی و تحليل فرصت هاي همكاري ميان سازمان و تشكل هاي مرتبط
5.       بررسی و تحلیل نظرات، برنامه ریزی و انتقال پیشنهادات به بخش های مختلف سازمان و مراجع بالادستی
6.       برنامه ریزی جهت هم افزایی شرکت های دانش بنیان و واحد های تولیدی با سازمان در راستای انتقال دانش و طرح های ابداعی به جامعه مهندسی با رویکرد ارتقا بخش تولید در کشور
7.       تعامل با گروه های مختلف مردمی و صنفی، کارگروه های سازمان ها و مجامع مرتبط و استفاده از ظرفیت آن ها در جهت ارتقا جایگاه مهندسی
8.       تعامل با مراجع تصمیم ساز جهت تسهیل در امور انجمن ها
9.       برگزاری نشست ها، همایش ها و کنفرانس ها با مشارکت انجمن های علمی و صنفی به منظور جلب مشارکت مهندسان نخبه
10.      حمایت از تشکل ها در حوزه های حرفه ای
11.      هماهنگی تشکل ها و صنوف مختلف جهت ارتقا سطح مهندسی در کشور
12.      استفاده از ظرفیت تشکل ها در ترویج اصول معماری و شهرسازی، مقررات ملی ساختمان و افزایش بهره وری
13.      استفاده از ظرفیت های علمی و پژوهشی تشکل ها در جهت آموزش جامعه مهندسین
وجود این واحد، تاثیر بسزایی در روند تصمیم گیری سازمان، اصلاح آیین نامه ها و مشکلات مهندسان مرتبط با صنعت ساختمان استان تهران، دارد چرا که انجمن های مختلف علمی، کارگری و کارفرمایی در اجرای مقررات و استفاده از مصالح، به مسائلی برخورد می کنند که انتقال این نقطه نظرات به سازمان، می تواند تسهیلگر بسیاری از امور باشد. درنهایت، این پیشنهادات پس از بررسی در سازمان و تایید دستگاه های مربوطه، قابلیت اجرایی شدن نیز دارد و اینجاست که انجمن ها، تاثیر خود را در جامعه گذاشته و نقش خود را به درستی ایفا می کنند.
گاهی اوقات، تبادل نظرات با تشکل ها، پیرامون موضوعی خاص صورت می گیرد که نیازمند مطالعه وسیع اعضای انجمن ها می باشد که معمولا منتج به انجام امور علمی - پژوهشی مشترک خواهد شد. مقالات برگزیده که قابلیت اجرایی شدن داشته باشد در واحد آموزش و پژوهش، بررسی و در سازمان دفاع خواهد شد.
برگزاری نمایشگاه ها، دوره های آموزشی مشترک با سایر انجمن ها و... در چارچوب قوانین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، از دیگر اقداماتیست که واحد امور تشکل های مهندسی، حرفه ای و صنفی   می تواند به کمک انجمن ها بیاید.
علاوه بر موارد ذکر شده، در راستای خدمت رسانی به انجمن های مهندسی، به دنبال آن هستیم تا خدماتی رفاهی ویژه تشکل های مهندسی نیز داشته باشیم.
بی تردید اصناف، همواره با هدف رشد، تعالی و خدمت رسانی به جامعه، بی هیچ چشم داشتی خالصانه چرخ اقتصاد کشور را گردانده اند و یقینا همت بلند و خدمات ارزشمند صنوف مختلف به مردم، برگ زرینی بر تارک همیشه استوار کشور عزیزمان خواهد بود.
امید که با لطف خداوند و یاری شما بزرگواران، بتوانیم گام مثبتی در جهت تحول، رشد و بالندگی جامعه مهندسین و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، برداریم.