دوشنبه 11 اسفند 1399   17:35:29

حق الزحمه

shadow

آخرین شیوه پرداخت حق الزحمه به شرح زیر می باشد:

  • صدور پروانه ساختمان                 50 درصد
  • اتمام عمليات فونداسيون              10 درصد
  • اتمام اسکلت (سقف آخر)             10 درصد
  • اتمام عمليات سفت کاري              10 درصد
  • اتمام عمليات نازک کاري                10درصد
  • اتمام عمليات ساختمان (گزارش پایان کار)         10درصد


 

تعرفه خدمات مهندسی
تماس با ما
ساختمان مرکزی: تهران، شهرک غرب، خیابان مهستان، پلاک 10
کد پستی: 1465763111
ساختمان شماره 2: شهرک غرب، بلوار خوردین(شريفی)،بالاتر از دادمان، کوچه توحید2، پلاک4 (واحدهای رفاه، آموزش)
کد پستی: 1446621547
ساعت کاری:7:30 تا 14:30 (ساعت کاری عضویت و صدور پروانه 8 تا 14)
پیوندهای مرتبط