اسلایدر اخبار
1398/3/13 دوشنبه
حضور سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در سازمان نظام مهندسی
آقای دکتر علی اعطا عضو و سخنگوی شورای اسلامی سهر تهران امروز با حضور در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با مهندس محمد طاهری رييس سازمان ديدار و گفتگو کرد.
موضوعات مرتبط با صدور پروانه و شناسنامه فنی ساختمان و استفاده از پتانسيل کارشناسی سازمان نظام مهندسی در امور تخصصی مرتبط با ساخت و ساز در شورای شهر تهران از موارد مورد بحث در اين جلسه بود.
عضو شورای اسلامی شهر تهران همچنين از مراحل اجرای نظارت، بازرسی و فرآيند کاری معاونت خدمات مهندسی بازديد و از نزديک در جريان روند خدمات رسانی اين معاونت قرار گرفت.

کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران می باشد.

www.tceo.ir