شنبه 2 شهريور 1398   01:23:02
.
قوانین و دستورالعمل ها
جهت اطلاع از جدیدترین قوانین و مقررات به سایت دفتر امور مقررات ملی ساختمان مراجعه نمایید. 
قوانین
آیین نامه انضباط کار
 آئین‌نامه انضباطی موارد مخالف شئون حرفه‌ای اعضای سازمان استان
 اطلاعیه اداره کل راه و شهرسازی تهران در خصوص مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها
‌آیین نامه انضباطی موارد مخالف شئون حرفه ای اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
‌ابطال ماده 2-4-1 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان- نظامات اداری
‌قانون نظام معماری و ساختمانی (مصوب 01/03/1352 با اصلاحات بعدی)
قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون نظام معماری و ساختمانی (مصوب 1356/06/06)
قانون نظام مهندسی ساختمان (مصوب 1371/02/03 با اصلاحات بعدی)
قانون تمدید مهلت اجرای قانون نظام مهندسی ساختمان (مصوب 1373/07/03)
تصویب‌نامه در خصوص ‌محول نمودن تصویب آیین‌نامه موضوع قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب 1371.3.26به کمیسیون صنعت و امور زیربنایی‌هیأت دولت (مصوب 1371/10/06 )
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان «مصوب اسفند ماه 1374»
آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان «مصوب بهمن ماه 1375»
آئین‌‌نامه اجرایی ماده (27) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
آئین‌نامه ماده 28 قانون نظام مهندسی (تشکیلات حرفه‌ای کاردانهای فنی)
آئین‌نامه صدور پروانه مهارت فنی برای کارگران ماهر
اصلاح مواد 72 و 101 و 107 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 1379/03/04)
اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 1384/04/30)
مصوبات کمیسیون ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (تاریخ درج 92/02/01)
آخرین مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها - معادل سازی دروس فارغ التحصیلان رشته معماری (تاریخ درج 92/04/24)
مصوبات کمیسیون هم ارزی - تاریخ درج920707
مصوبات هيات پنج نفره استان
شیوه نامه ها و تفاهم نامه ها
دستورالعمل ها و بخشنامه ها

ثبت اظهاریه متقاضیان در مورد استانداردهای محصول مورد نظر(کالا یا خدمات)

چگونگی برخورد ماده 35 نظارت عالیه با تغییر نقشه های مصوب

دستورالعمل تشخیص صلاحیت و صدور پروانه اشتغال به کار شرکتهای خدمات فنی آزمایشگاهی

دستورالعمل صدور پروانه اشتغال به کار آموزش

عناوین و سرفصلهای دوره های آموزشی برای ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی رشته عمران

عناوین و سرفصلهای دوره های آموزشی برای ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی رشته معماری

عناوین و سرفصلهای دوره های آموزشی برای ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی رشته شهرسازی

عناوین و سرفصلهای دوره های آموزشی برای ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی رشته تاسیسات مکانیکی

عناوین و سرفصلهای دوره های آموزشی برای ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی رشته تاسیسات برقی

عناوین و سرفصلهای دوره های آموزشی برای ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی رشته نقشه برداری

دستورالعمل نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان

اصلاحات دستورالعمل نحوة فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان

دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت مهندسان پیشکسوت

نظام نامه ها
.

.کلیه حقوق این پایگاه متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران میباشد.