اطلاعیه ها
.

مطابقت و تأیید اطلاعات مالی مربوط به عملکرد سال 1400 اعضای حقیقی و شرکت‌های مهندسی

1401/9/6 یکشنبه

به اطلاع اعضای محترم حقیقی و شرکت‌های مهندسی می‌رساند:

اطلاعات عملکرد سال 1400 نمایش داده شده در سامانه جامع به آدرس
 
nazeran.tceo.ir بخش مالیات، جزییات کارکرد، مبنای ارسال به سازمان امور مالیاتی کشور بوده و اعضای محترم نسبت به بررسی و تطبیق گزارش عملکرد نمایشی با اطلاعات مالی خود اقدام نمایند.

در صورت عدم تطابق و وجود مغایرت، جهت رفع مشکل و راهنمایی تا تاریخ 1401/09/15، از طریق ارسال ایمیل به آدرس پست الکترونیکی
maliat@tceo.ir  یا مراجعه حضوری به واحد مالیاتی سازمان اطلاع‌رسانی فرمایید.

شایان‌ذکر است در صورت عدم اعلام مغایرت تا تاریخ مذکور، اطلاعات موجود در سامانه «تأیید شده» تلقی و مسئولیت عواقب آن با خود عضو است.

اطلاعات موجود در این سامانه فقط شامل پروژه‌هایی است که واریزی آن‌ها از طرف سازمان بوده، لذا چنانچه دارای کارکردهای دیگری از قبیل طراحی، اجرا، تمدید، کارکرد در شهرستان‌ها و غیره هستید لازم است به کارکرد واریزی از طرف سازمان اضافه و مجموع آن را در اظهارنامه اعلام نمایید.

امور مالیاتی