اطلاعیه ها
.

آگهی فراخوان عمومی مناقصه چاپ سررسید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

1398/11/21 دوشنبه


سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درنظر دارد موضوع چاپ سررسید سال جدید خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله‌ای واگذار نماید.
متقاضیان جهت اطلاع از شرایط مناقصه می توانند به وب سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به نشانی www.tceo.ir مراجعه و پیشنهاد خود را با رعایت شرایط و به صورت دربسته و مهر و موم شده ، از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز کاری (به جز پنجشنبه و جمعه) به نشانی تهران ، شهرک غرب ، خیابان ایران زمین ، خیابان مهستان، پلاک 10، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ، طبقه اول ، واحد حراست تحویل و رسید دریافت نمایند.
لازم به ذکر است هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.