اخبار
در گفت وگوی اجتماعی رادیو گفت وگو، بر ضرورت شناسنامه فنی ملکی ساختمان تأکید شد در برنامه گفت‌وگوی اجتماعی رادیو گفت‌وگو، مهندس جهانبخش عضو سابق هیئت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران و مهندس مقتدایی معاون مدیرکل تشکلات توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی به لزوم شناسنامه فنی ملکی ساختمان تأکید کردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران، برنامه گفت‌وگوی اجتماعی رادیو گفت‌وگو امروز شنبه 99/03/10 به موضوع شناسنامه فنی ملکی ساختمان اختصاص داشت.
مهندس جهانبخش عضو سابق هیئت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران مهندس مقتدایی معاون مدیرکل تشکلات توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی، زهرا نژاد بهرام، عضو هیئت‌رئیسه شورای اسلامی شهر تهران و یکی از نمایندگان انبوه‌سازان از میهمانان و کارشناسان این برنامه بودند.

در این برنامه شناسنامه ملکی ساختمان موردبررسی قرار گرفت و بر لزوم آن تأکید شد. زهرا نژاد بهرام، عدم اجرایی شدن شناسنامه فنی ملکی ساختمان را، رأی‌های صادره دیوان عدالت اداری و نیز افزایش قیمت تمام‌شده ساخت‌وساز عنوان نمود که با واکنش مدیرکل تشکلات توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی همراه بود. مهندس مقتدایی ضمن رد بیانات خانم نژاد بهرام، به تشریح رأی‌های صادره دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوع پرداخت و گفت: آرای دیوان عدالت اداری بر حذف مجری ذی‌صلاح نیست، بلکه رأی دیوان بر اساس انتخاب مرحله‌ای مجری ذی‌صلاح است. بدین‌جهت که در هر مرحله مالک می‌تواند مجری ذی‌صلاح مرتبط با آن مرحله را انتخاب نماید. مقتدایی همچنین در مورد افزایش قیمت تمام‌شده ساختمان نیز توضیحاتی ارائه داد و گفت: افزایش هزینه مجری ذی‌صلاح و شناسنامه فنی ساختمان کمتر از پنج‌در صد هزارم کل هزینه‌های ساختمانی است که برای گروه ساختمانی ب که بیشترین پروژه‌های ساختمانی در سطح تهران را تشکیل می‌دهند ناچیز است.
مهندس جهانبخش نیز بابیان قوانین تدوین‌شده بر لزوم شناسنامه فنی ملکی تأکید نمود.
عضو سابق هیئت‌مدیره نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران، طراحی، نظارت و اجرای ساختمان را وفق قانون از وظایف سازمان نظام‌مهندسی ساختمان عنوان نمود.
تفاهم‌های تبادل شده فی‌مابین متولیان ساخت‌وساز از دیگر موضوعات این برنامه رادیویی بود. مهندس مقتدایی ضمن انتقاد از مراجع صدور پروانه و عدم رعایت قوانین و مقررات ادامه داد: درجایی که ما قوانین صریح در مورد مجری ذی‌صلاح و شناسنامه فنی ملکی داریم، نیازی به تبادل تفاهم‌نامه و بررسی ضرورت و یا عدم ضرورت شناسنامه فنی ملکی نیست. مقتدایی بابیان اینکه قانون نقش عناصر ساخت‌وساز را مشخص نموده است افزود: چرا مراجع صدور پروانه در هنگام صادر نمودن پروانه‌های ساختمانی قرارداد مجری ذی‌صلاح را از مالک نمی‌خواهند؟ چرا هنگام صادر نمودن گواهی پایان کار، مراجع صدور پروانه، شناسنامه فنی ملکی ساختمان را از مجری مطالبه نمی‌کنند؟
هم‌چنین در این برنامه به موضوعات مجریان حقیقی و حقوقی بر اساس قانون پرداخته شد.