اخبار

اهمیت و چالش‌های مطالعات ژئوتکنیک و گودبرداری در ساخت و ساز شهری برگزار شد.

 نشست تخصصی اهمیت و چالش‌های مطالعات ژئوتکنیک و گودبرداری در ساخت و ساز شهری روزیکشنبه 22 دی‌ماه ۹۸ از ساعت 16 الی 19 با حضور مهندس سیامک الهی فر و مهندس مجید گودرزی (اعضای هیأت مدیره) و با ارائه مهندس رسول عالمی در محل سالن آموزش ساختمان شماره 2 سازمان برگزار شد.