اطلاعیه ها
.

نکاتی درخصوص اظهارنامه الکترونیکی عملکرد سال 1400

1401/4/8 چهارشنبه

قابل‌توجه اعضای محترم دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی

1 - چنانچه در سال 1400 درآمدی کسب شده باشد در بخش «درآمد حاصل از ارائه خدمات» ابراز و هزینه‌های مربوط به سال موردنظر را نیز که مربوط به فعالیت شغلی شما است مانند (هزینه‌های قابل‌قبول، حق عضویت، حق بیمه مسئولیت شغلی و ...) در بخش «هزینه‌ها» اعلام نمایید.

2 - چنانچه در سال 1400 فاقد هرگونه درآمدی باشید در قسمت «درآمد حاصل از ارائه خدمات» به جای عدد صفر مبلغی (هرچند بسیار جزئی مثلاً عدد 1 به جای صفر) درج و در بخش «سایر هزینه‌ها» نیز هر مبلغی (حداقل هزینه حق عضویت) را درج نمایید تا در حکم عدم تسلیم اظهارنامه تلقی نگردد.

یک پیشنهاد: چنانچه اظهارنامه الکترونیکی عملکرد سال 1400 خود را قبلاً ارسال نموده و در قسمت درآمد و هزینه صفر درج شده است پیشنهاد می‌گردد اظهارنامه تکمیلی دیگری با توجه به توضیح فوق تا موعد مقرر قانونی مورخ 15 تیر 1401، به سازمان امور مالیاتی تسلیم نمایید.