اخبار
برگزاری پنل تخصصی ساختمان ایمن – شهر ایمن با موضوع نقش سازمان‌های دخیل در توسعه ایمنی ساختمان‌ها و شهرها
برگزاری پنل تخصصی ساختمان ایمن شهر ایمن با موضوع نقش سازمان‌های دخیل در توسعه ایمنی ساختمان‌ها و شهرها در تاریخ: 11 آذر 1401 ساعت 17 با حضور دکتر رامین کرمی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، قدرت‌ا.. محمدی رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تهران، احمدرضا پرنده مدیرکل بازرسی کار، امیدرضا ریاحی عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و حامد سلیمی سرپرست اداره کل معماری و ساختمان شهرداری تهران برگزار می‌گردد.