فراخوان
فراخوان شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت در رشته ترافیک
پیرو هماهنگی به‌عمل‌آمده با شهرداری تهران و در اجرای مفاد ابلاغیه شماره 60881/430 مورخ 1400/05/17دفتر توسعه مهندسی ساختمان، بدین‌وسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت در رشته ترافیک و حمل‌ونقل دعوت به عمل می‌آورد به‌منظور اعلام آمادگی جهت ارائه خدمات مهندسی با در دست داشتن مهر، اصل یا تصویر پروانه اشتغال به کار مهندسی معتبر به دفتر نظارت بر مطالعات ترافیک واقع در طبقه چهارم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران مراجعه نمایند.

همچنین اشخاص حقوقی واجد صلاحیت وفق ضوابط ابلاغی نظام فنی و اجرایی کشور (سازمان برنامه‌وبودجه) می‌توانند به‌منظور اطلاع از نحوه تطبیق شرایط و اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته ترافیک منطبق بر شیوه‌نامه موضوع تبصره 4 ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به نشانی فوق مراجعه نمایند.