اخبار

برگزاری جلسات تدوین تفاهم نامه ساماندهی و به کارگیری سازندگان ذیصلاح در ساخت و سازهای شهر تهران

یازدهمین جلسه بررسی و تدوین " تفاهم نامه ساماندهی و بکارگیری سازندگان ذیصلاح در ساخت و ساز شهر تهران " با حضور ریاست و اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، نمایندگان شهرداری تهران، نماینده وزارت راه و شهرسازی، نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و نمایندگان شورای اسلامی شهر تهران روز چهارشنبه ۲۵ دی ماه در محل شورای اسلامی شهر تهران برگزار و پیش نویس تفاهم نامه تایید و به امضا رسید.

در راستای اجرای هر چه بهتر مباحث مقررات ملی ساختمان و به منظور ارتقای کیفیت ساخت و ساز و کاهش حوادث ساختمانی و اصلاح فرآیند صدور پروانه ساختمانی و اجرائی نمودن صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان و حضور سازنده ذیصلاح در کلیه پروژه های ساختمانی، این تفاهم نامه فیمابین اعضای هیات ۵ نفره استان تهران و با حضور ریاست محترم شورای اسلامی شهر تهران مبادله خواهد گردید.

در این تفاهم نامه پیش بینی شده است که سامانه سازندگان ذیصلاح سازمان با سامانه گزارشات مرحله ای ناظران شهرداری تهران ارتباط سیستمی برقرار شود.

به منظور نظارت و پایش در حسن اجرای تفاهم نامه، کمیته ای متشکل از امضاء کنندگان تفاهم نامه تشکیل خواهد شد.

کنترل و بازرسی پروژه های آموزش مستمر سازندگان ذیصلاح، به کارگیری کارگران ماهر و دارای پروانه مهارت فنی توسط سازنده ذیصلاح، ثبت سازنده ذیصلاح در گزارش شروع عملیات توسط شهرداری، صدور گواهی پایانکار ساختمانی توسط شهرداری پس از صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان نحوه تأمین سازندگان ذیصلاح دارای تخصص گودبرداری و پایدار سازی گود، نحوه فعالیت شرکت های پیمانکاری دارای صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه در ساخت و سازهای شهری از دیگر موارد پیش بینی شده در تفاهم نامه " ساماندهی و بکارگیری سازندگان ذیصلاح در ساخت و سازهای شهر تهران می باشند .