اخبار
برگزاری نمایشگاه‌های ساختمان پایدار، نما و طراحی داخلی اولین و ساختمان ایمن، شهر ایمن ششمین نمایشگاه ساختمان پایدار، چهارمین نمایشگاه نما و طراحی داخلی اولین نمایشگاه ساختمان ایمن، شهر ایمن همراه با کارگاه های آموزشی برگزار خواهد شد.

زمان : ۹ تا ۱۱ آذر ۱۴۰۱

ساعت بازدید: ۹ الی ۱۷ مکان : تهران - مرکز نمایشگاهی بوستان گفتگو - اتوبان چمران شمال به جنوب بعد از تقاطع حکیم
.