اطلاعیه ها
.

اطلاعیه شماره 12

1398/10/30 دوشنبه

          به اطلاع اعضا محترم سازمان میرساند حسب استعلام از اداره کل راه و شهرسازی استان تهران :

  1. اخذ وکالتنامه از اعضائی که فاقد پروانه اشتغال به کار حرفه ای می باشند،  صرفا با ارائه وکالتنامه تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی امکان پذیر است .

  1. پذیرش اعضای محترم در مجمع عمومی سازمان که در هنگام مراجعه به مجمع ، کارت عضویت خود را همراه نداشته باشند،  با ارائه پروانه اشتغال به کار حرفه ای و یا کارت ملی  (برای اعضا فاقد پروانه اشتغال به کار ) به شرط پرداخت حق عضویت تا پایان سال 1397 امکان پذیر است .