اخبارجلسات کارشناسی سامانه جامع مانیتورینگ ساخت و ساز استان تهران پیري جلسات قبلی با استانداری تهران برای ایجاد سامانه جامع مانیتورینگ ساخت و ساز استان تهران ، در روز سه شنبه 98/10/10  - جلسه ائی با حضور مهندس مجتبی صابر و مهندس مجید گودرزی ( اعضا هیات مدیره ) و نمایندگان استانداری تهران و مدیران عامل شرکت های پشتیبان سامانه های شهرسازی شهرداری های استان ، درسالن جلسات سازمان نظام مهندسی برگزار گردید.
در این جلسه مقرر شد تا انتهای سال جاری سامانه جامع مونیتورینگ ساخت و ساز استان تهران راه اندازی و شروع به کار نماید.