اخبار
نشست تخصصی مروری بر الزامات ایمنی کارگاه های ساختمانی برگزار شد. نشست تخصصی مروری بر الزامات ایمنی کارگاه های ساختمانی روزسه شنبه 17 دی ماه 98 از ساعت 15 الی 19 با حضور مهندس سیامک الهی فر و مهندس مجید گودرزی  (اعضای هیأت مدیره)  و با ارائه مهندس حمیدرضا رضائی در محل سالن جلسات طبقه پنجم ساختمان مرکزی سازمان برگزار شد.