اخبار

نشست تخصصی بررسی الزامات عمومی مبحث 3 مقررات ملی ساختمان برگزار شد.

نشست تخصصی بررسی الزامات عمومی مبحث 3 مقررات ملی ساختمان روز چهارشنبه 25 دی‌ماه ۹۸ از ساعت 15 الی 19 با حضور مهندس محسن جعفری فشارکی، مهندس مجید گودرزی و مهندس سیامک الهی فر (اعضای هیأت مدیره) و با ارائه مهندس امیر نیک‌کار و مهندس فرزاد صابری سرابی در محل سالن آموزش ساختمان شماره 2 سازمان برگزار شد.