اطلاعیه ها
.

قابل توجه کلیه ناظران محترم

1400/6/20 شنبه

به اطلاع کلیه ناظران محترم می‌رساند؛
طبق مواد 33 و 32 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند 9-4-5 آئین نامه اجرائی ، چنانچه قبل از پایان یافتن اجرای پروژه به دلیل پایان یافتن مدت قرارداد، فسخ یا ابطال قرارداد یا سلب صلاحیت قانونی سازنده و ... که منجر به عدم حضور سازنده ذیصلاح می‌گردد ، عملیات ساختمانی با دستور ناظر متوقف شده و شروع مجدد آن منوط به معرفی سازنده جدید یا رفع موانع فوق از سازنده اول خواهد بود.