اخبار

نشست تخصصی شرح آثار انتظامی، حقوقی و کیفری تایید استحکام بنا برگزار شد. نشست تخصصی شرح آثار انتظامی، حقوقی و کیفری تایید استحکام بنا روز یکشنبه 15 دی ماه 98 از ساعت 16 الی 19 با حضور مهندس سیامک الهی فر و مهندس مجید گودرزی ( اعضای هیأت مدیره ) در محل سالن آموزش ساختمان شماره 2 سازمان برگزار شد.