اخبار


برگزاری نشست مسئولیت حقوقی خدمات مهندسی ساختمان

نشست "مسئولیت حقوقی خدمات مهندسی ساختمان" یک شنبه 15 دی ماه در سالن جلسات سازمان تشکیل گردید.

این جلسه با حضور مهندس مجتبی صابر (عضو هیات مدیره و رییس کمیته سازندگان) و مهندس کامیار میررضوی (پژوهشگر حقوق مهندسی) برگزار گردید.

در ابتدای این جلسه مهندس صابر به تشریح اهمیت دانش حقوقی در کنار دانش فنی برای مهندسان پرداختند.

در این نشست چند پرونده مطروحه در محاکم قضایی بازخوانی شد و نکات حقوقی نظارت توسط مهندس میررضوی تشریح گردید و در ادامه به سوالات شرکت کنندگان در نشست پاسخ داده شد