فراخوان
آگهی فراخوان عمومی شناسایی مجریان برگزاری انتخابات برخط (آنلاین)
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در راستای سیاست‌ها و بر اساس مصوبه هیئت‌مدیره خود، تصمیم دارد نسبت به شناسایی و  انتخاب مجری برگزاری انتخابات برخط (آنلاین) هیئت‌رئیسه گروه‌های تخصصی خود در سطح استان تهران از طریق فراخوان عمومی اقدام نماید.

 لذا مقتضی است کلیه اشخاص حقوقی صاحب صلاحیت متقاضی برگزاری این انتخابات، تصویر واضح اسناد و مدارک موردنیاز به شرح ذیل به همراه نامه اعلام تمایل همکاری خود را به‌صورت ممهور در پاکت دربسته (مهر و موم یا مهر و چسب) تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1401/08/28 به واحد حفاظت فیزیکی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران واقع در تهران، میدان صنعت (شهرک غرب)، بلوار خوردین، خیابان ایران‌زمین، خیابان مهستان، پلاک 10، طبقه همکف تحویل نمایند.

اسناد و مدارک موردنیاز که تصویر آن‌ها می‌بایست به همراه نامه اعلام تمایل همکاری در پاکت دربسته به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ارائه گردد:
  1. مجوزهای امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا)، امنیت محصول و سامانه رأی‌گیری از سوی مراجع ذیصلاح توسط شرکت مجری.
  2. گواهینامه صلاحیت شرکت مجری از شورای عالی انفورماتیک و اتحادیه‌های صنفی ذی‌ربط.
  3. گواهی‌های فنی از مراجع ذی‌ربط علاوه بر گواهی‌های امنیتی.
  4. مدارک دال بر استفاده از سرور قدرتمند با قابلیت بسیار بالا در خارج از سازمان و نیز استفاده از فایروال با تنظیمات موردنیاز سازمان، رزومه و سوابق برگزاری انتخابات الکترونیکی و ...)
لازم به ذکر است پس از پایان مدت‌زمان فراخوان، اسناد و مدارک تحویل داده شده بررسی و در صورت احراز شرایط متقاضیان، درخواست اعلام قیمت به همراه شرح خدمات درخواستی جهت ایشان ارسال خواهد شد.
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران