اخبار
فراخوان شناسائی تولیدکنندگان علاقه‌مند به برگزاری بازدیدهای تخصصی بدین‌وسیله از تولیدکنندگان علاقه‌مند به برگزاری بازدیدهای تخصصی اعضای سازمان از کارخانه‌های تولید مصالح، فرآورده‌ها و تجهیزات ساختمانی دعوت می‌گردد رزومه و درخواست خود را حداکثر تا تاریخ 8 بهمن‌ماه 98 به اتاق 412 واقع در طبقه چهارم ساختمان مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تحویل نمایند.