اطلاعیه ها
.

اطلاعیه شماره 10

1398/10/29 يكشنبه

به اطلاع اعضای محترم سازمان می‌رساند : مجمع عمومی عادی سالانه ( نوبت دوم ) به موجب آگهی منتشره در روزنامه ایران با دستور جلسه :

* استقرار هیأت رئیسه موقت سنی و انتخاب هیأت رئیسه اصلی مجمع عمومی

* ارائه گزارش عملکرد سالیانه هیأت مدیره و اعلام نظر نسبت به آن

* ارائه گزارش ترازنامه مالی منتهی به 1397/12/29

* ارائه گزارش بازرسان سازمان استان 

* بررسی و تصویب ترازنامه سالانه نظام مهندسی ساختمان استان تهران منتهی به 1397/12/29

* بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی هیأت مدیره برای سال 1398

* تعیین و تصویب مبلغ ورودیه و حق عضویت سالانه اعضای حقیقی و حقوقی در سال 1398

* بررسی و تصویب حق الجلسه اعضای هیأت رئیسه، هیأت مدیره، شورای انتظامی و حق الزحمه رئیس و خزانه‌دار و پاداش بازرسان سازمان استان

* تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای اطلاعیه‌های سازمان استان

در محل سالن همایش‌های رازی واقع در تهران، اتوبان شهید همت غرب، بین بزرگراه شیخ فضل ا... نوری و شهید چمران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز همایش های بین المللی رازی برگزار می گردد.

پذیرش اعضاء از ساعت 14 شروع می گردد ، جهت شرکت در مجمع همراه داشتن کارت عضویت و پرداخت حق عضویت تا پایان سال 1397 ضرورت دارد.

                                                                                روابط عمومی

                                           سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران