اخبار
اسامی گروه اول کارآموزان گاز قبولی شهریور 98
مطابق لیست ذیل دوره اول کارآموزان معرفی شده به استاد "قبولی آزمون مبحث هفده(لوله کشی گاز طبیعی) شهریور 98" اطلاع رسانی می‌گردد.مقتضی است افراد معرفی شده در این لیست به دفتر نمایندگی مربوطه مراجعه نمایند.
 
ردیف نام و نام خانوادگی شماره عضویت دفتر نمایندگی
1 وحید رستمی 104181530 شرق
2 سید محمد امامی 104055817
3 علی جعفری 1041125868
4 سعید باقری قلعه 1041131406 غرب
5 عقیل جهانشاهی 1040127251
6 نیما صدیق 1041109755
7 محمدرضا سعیدیان 1040114373 شمال
8 نیما ساده شرق 104087119
9 علیرضا فرخ روز 104198213
10 امید کیهانی فر 1040115097 شمال
11 حسین منصوری 1040128741
12 علی اصغر پورسروندی 1040100860
13 محسن تپه رشی 1040112763 شمال
14 آرین اسبقی 1040120930
15 حسن ستایش 1041119748
16 سید اسمعیل میرحیدری 1041121168 جنوب
17 کیوان آذیش 1041127398
18 امیرحسین رجبی 1041108909
19 سعید شیخ حسن 104067430 جنوب
20 احمد صانعی 104029648
21 محمد رضا دولتی ریک 104077235
22 میلاد معمارزادگان 104077238
23 محمد معماری فر 104084808 شرق
24 فرید وارسته 104159452
25 محمد یزدانی آریاتپه 104190969