اطلاعیه ها

.

اطلاعیه شماره 5 – دعوت به برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه ( نوبت دوم ) سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

1398/10/25 چهارشنبه

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران دعوت می نماید در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه ( نوبت دوم ) ساعت 16 روز دوشنبه 1398/10/30 در تهران حضور بهم رسانید.

دستور جلسه :

* استقرار هیأت رئیسه موقت سنی و انتخاب هیأت رئیسه اصلی مجمع عمومی

* ارائه گزارش عملکرد سالیانه هیأت مدیره و اعلام نظر نسبت به آن

* ارائه گزارش ترازنامه مالی منتهی به 1397/12/29

* ارائه گزارش بازرسان سازمان استان  

* بررسی و تصویب ترازنامه سالانه نظام مهندسی ساختمان استان تهران منتهی به 1397/12/29

* بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی هیأت مدیره برای سال 1398

* تعیین و تصویب مبلغ ورودیه و حق عضویت سالانه اعضای حقیقی و حقوقی در سال 1398

* بررسی و تصویب حق الجلسه اعضای هیأت رئیسه، هیأت مدیره، شورای انتظامی و حق الزحمه رئیس و خزانه‌دار و پاداش بازرسان سازمان استان

            * تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای اطلاعیه‌های سازمان استان
آرشیو
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر