اطلاعیه ها

.

آخرین مواعد بخشودگی جرائم مالیاتی و درصد بخشودگی در ماه های باقی مانده سال 1398 برای کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی

1398/10/24 سه‌شنبه
قابل توجه مهندسان دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی، مواعد و درصد بخشودگی جرائم مالیاتی در ماه های باقی مانده سال 1398 برای کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی به شرح ذیل می باشد:
 

 28 اسفند آخرین مهلت بخشودگی

جرایم قابل بخشش مالیاتی

 30بهمن آخرین مهلت بخشودگی

جرایم قابل بخشش مالیاتی

 30 دی ماه آخرین مهلت بخشودگی

جرایم قابل بخشش مالیاتی

تولیدی 90 درصد

غیرتولیدی 80 درصد

تولیدی 92 درصد

غیرتولیدی 84 درصد

تولیدی  94 درصد

غیرتولیدی 88 درصد

آرشیو
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر