اطلاعیه ها

.

لزوم رعایت و اجرای پیوست ششم آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله ( ویرایش چهارم) استاندارد 2800 با عنوان طراحی لرزه ای و اجرای اجزاء غیرسازه ای معماری

1398/10/22 يكشنبه
 پیرو ابلاغ پیوست ششم استاندارد 2800 توسط وزیر محترم راه و شهرسازی به شرح ذیل، مقتضی کلیه طراحان، مجریان و ناظران فعال در سطح استان تهران مفاد دستورالعمل ابلاغی را رعایت و اجرا نمایند:
به استناد ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 پیوست ششم آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله ویرایش چهارم (استاندارد 2800) با عنوان (طراحی لرزه اي و اجراي اجزاء غیرسازه اي معماري) که توسط این وزارتخانه - مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي - و با راهبري معاونت مسکن و ساختمان تدوین شده و مراحل تصویب را گذرانده است، به شرح پیوست ابلاغ می گردد.
از این رو، شهرداري ها، بخشداريها، دهیاري ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجراي ساختمان ها و همچنین مالکان، کارفرمایان و مجریان ساختمان ها و صاحبان حرف هاي مهندسی ساختمان میبایست این ضوابط را رعایت و اجرا نمایند.
 
آرشیو
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر