اطلاعیه ها

.

اطلاعیه شماره 4 – مزایای ثبت نقشه های طراحی در سامانه جامع

1398/9/24 يكشنبه

برخی از مزایای فرآیند صدور فیش طراحی مطابق با تعرفه خدمات مهندسی و واریز حق الزحمه طراحی از طریق درگاه اینترنتی به شرح ذیل می باشد.
 

مزایای ثبت نقشه های طراحی در سامانه جامع

آرشیو
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ