اطلاعیه ها

.

اطلاعیه شماره 3 – گردش کار ثبت نقشه های طراحی مطابق با تعرفه خدمات مهندسی

1398/9/24 يكشنبه

عضو محترم

در راستای اجرای هر چه بهتر بند 3 ماده 4 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مبنی بر تسلیم اسناد و مدارک فنی، نقشه ها و قراردادهای منعقده با صاحبان کار به سازمان توسط طراحان، تکمیل اطلاعات پرونده در سامانه طراحی و صدور فیش، مطابق گردش کار ذیل، الزامی می باشد.

گردش کار ثبت نقشه های طراحی مطابق با تعرفه خدمات مهندسی

آرشیو
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر