اطلاعیه ها

.

ارسال نامه از طریق سیستم (ارسال مکاتبات)

1398/9/18 دوشنبه

جهت  ارسال نامه از طریق سیستم (ارسال مکاتبات) موارد زیر را رعایت فرمایید:

1ـ اعضای محترم سازمان نامه ها را با عنوان ریاست محترم سازمان و  مُهر و امضاء شده ارسال نمایند.

2ـ پسوند نامه‌ها در صورت یک برگی بودن پسوند jpg و در صورت اینکه از یک برگ بیشتر باشند و یا پیوست داشته باشند، با پسوند PDF ارسال شوند.

3ـ کلیه مکاتبات و پیوست‌ها رنگی اسکن و ارسال شوند.

4ـ درحال حاضر نیاز به ثبت‌نام و ورود اعضا نمی‌باشد.

5 ـ در بخش موضوع نامه،نام فرستنده و شرکت و در ادامه موضوع نامه اعم از شماره پرونده شهرسازی حتماً قید شود.

6 ـ نامه‌ها حتی‌الامکان تایپ شده و درغیر اینصوت خوانا باشند.

7ـ نامه‌هایی که از طرف شرکت یا شخص حقوقی ارسال می‌شوند، حتماً در سربرگ و تایپ شده و دارای مهر، امضاء نام و نام خانوادگی و سمت مدیرعامل باشند.

8-مکاتباتی که حاوی مطالب توهین آمیز باشد،ثبت نخواهد شد.

9- نامه هایی که باید دستور ثبت داشته باشند عودت داده می شود  و به صورت حضوری و پس از اخذ دستور ثبت می شوند (خروج از ظرفیت،تبصره 2 ماده 22، تعویض مجری، فسخ قرارداد، تعهدنامه تعویض ناظر و ...)

عدم رعایت هریک از موارد فوق منجر به عدم ثبت و اقدام بر روی نامه خواهد شد. 

توضیحات : (- پس از ارسال نامه ، روز بعد در قسمت توضیحات شماره ثبت و گردش نامه قابل مشاهده می باشد .

- در قسمت توضیحات در صورت ثبت نشدن دلیل ثبت نشدن نامه برای متقاضی ارسال می شود .

- در صورتی که هیچکدام از دو مورد ذکر شده در توضیحات وجود نداشت نامه مجددا ارسال گردد .)
آرشیو
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ