اطلاعیه ها

.

اطلاعیه شماره 2 – الزام به تکمیل اطلاعات پرونده در سامانه طراحی برای کلیه طراحان

1398/9/6 چهارشنبه

عضو محترم

در راستای اجرای هر چه بهتر بند 3 ماده 4 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مبنی بر تسلیم اسناد و مدارک فنی، نقشه ها و قراردادهای منعقده با صاحبان کار به سازمان توسط طراحان، تکمیل اطلاعات پرونده در سامانه طراحی و صدور فیش، پس از راه اندازی سامانه، الزامی می باشد.

آرشیو
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ