اطلاعیه ها

.

استرداد مالیات اضافه پرداختی

1398/8/18 شنبه

قابل توجه مودیانی که متقاضی استرداد مالیات اضافه پرداختی هستند:

مودیانی مالیاتی که به هر عنوان مالیات اضافی پرداختی آنان برابر مقررات قانون مالیات مستقیم قابل استرداد تشخیص داده شود، مشمول خسارتی به نرخ 1.5 درصد در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد خواهند بود .

البته زمان محاسبه خسارت فوق نسبت به مالیات‌های تکلیفی و علی‌الحساب‌های پرداختی در صورتی که ظرف 3 ماه از تاریخ درخواست مودی مسترد نشود از تاریخ انقضا مدت مزبور جاری خواهد بود .


 

امور مالیاتی
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

آرشیو
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ