اطلاعیه ها

.

اطلاعيه سازمان امور مالياتی در خصوص ارسال فهرست معاملات فصل تابستان 1398

1398/8/18 شنبه

بدینوسیله به اطلاع مؤدیان مالیاتی مشمول ارسال فهرست معاملات فصلی می رساند که لازم است به این نکته توجه داشته باشند، آخرین مهلت مقرر قانونی برای ارسال فهرست معاملات فصل تابستان 1398 ، یک و نیم ماه پس از پایان فصل تعیین شده است.

برهمین اساس ، مهلت ارسال فهرست معاملات فصل تابستان سال1398، تا 1398/8/15 خواهد بود. لیکن با توجه به مصادف شدن تاریخ اخیر الذکر با تعطیلی رسمی، به استناد تبصره 1 ماده 177 قانون موصوف و طبق بخشنامه شماره 39437/230/د مورخ 1398/8/13 سازمان امور مالیاتی  اعلام میدارد:

مهلت ارسال فهرست معاملات فصل تابستان 1398 برای مودیان ابواب جمعی ادارات امور مالیاتی که پنج شنبه ها دایر می باشند، لغایت روز پنج شنبه 1398/8/16 و مهلت مذکور برای مودیان مالیاتی سایر ادارات امور مالیاتی ( که در روز پنجشنبه تعطیل می باشند ) لغایت روز شنبه 1398/8/18 خواهد بود.

ضمنا به یاد داشته باشیم پنج درصد حد نصاب معاملات کوچک برای سال 1398 موضوع مصوبه مورخ 298/2/28 هیات وزیران که در اجرای تکالیف مرتبط ارسال فهرست معاملات توسط مودیان حائز اهمیت میباشد مبلغ 16400000 ریال میباشد.

 

امور مالیاتی سازمان نظام مهندسی استان تهران

آرشیو
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ