اطلاعیه ها

.

ثبت قرارداد جوش و بتن پیش از ارائه اعلام شروع عملیات ساختمانی

1398/6/30 شنبه

به اطلاع کلیه مهندسین ناظر محترم پروژه ها می رساند که کارتابل جوش و بتن از مورخ 96/4/1 راه اندازی گردیده و ارسال نتایج آزمایش های مذکور از طریق کارتابل جوش و بتن شرکت های خدمات آزمایشگاهی الزامی می باشد. جهت افزایش کیفیت خدمات مهندسی پیشنهاد می گردد پیش از ارائه فرم اعلام شروع عملیات ساختمانی به مالکین پروژه ها، از اعلام ثبت قرارداد جوش و بتن توسط شرکت های خدمات آزمایشگاهی در سامانه خدمات مهندسی اطمینان حاصل نمایید.

جهت اطلاعات بیشتر به راهنمای کارتابل جوش و بتن که در اطلاعیه های قبل ارائه شده مراجعه نمایید.

آرشیو
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ