.

اخبار

.

پيام تقدير و تشكر انجمن صنفي مهندسان ساختمان شهرستان قدس از رياست محترم سازمان و اعضا هيات مديره دوره هشتم

1398/8/16 پنجشنبه
پيام تقدير و تشكر  انجمن صنفي مهندسان ساختمان شهرستان قدس از رياست محترم سازمان و اعضای هيات مديره دوره هشتم در خصوص افزايش تعرفه در بازه زماني اسفند ٩٧ تا كنون

آرشیو
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ