.

اخبار

.

نشست تخصصی اصول و ضوابط شهرسازی شهر تهران

1398/7/25 پنجشنبه
نشست تخصصی اصول و ضوابط شهرسازی شهر تهران با حضور مهندسین ناظر دارای پروانه اشتغال به کار پایه ۳ و با مدیریت مهندس الهه رادمهر عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران سه شنبه ۲۳ مهرماه برگزار گردید.
در این نشست مهندس محمد ابراهيم دادسرشت عضو سازمان نظام مهندسی و مدیر کل سابق تدوین ضوابط ، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران ، ضمن مرور مبانی ضوابط شهرسازی و معماری شهر تهران در طرح جامع ، طرح تفصیلی ، مباحث مقررات ملی ساختمان ( تاثیر گذار در امر ساخت و ساز شهری ) ، به ویژه مبحث سوم (ضوابط حریق) - مبحث چهارم (الزامات عمومی ساختمان ) - مبحث دوازدهم (ایمنی) ، نکات مهم ضوابط مذکوردر نظارت ساخت و سازهای شهر تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفت .
در نهایت جلسه با تاکید بر رعایت ضوابط مندرج در طرح های جامع و تفصیلی و مقررات ملی ساختمان و نحوه ثبت نکات ضروری ضوابط در کارتابل  گزارش های مرحله ای مهندس ناظر شامل :  شروع عملیات ساختمانی  - گودبرداری - اجرای فنداسیون - اجرای اسکلت فلزی یا بتنی - اجرای سقف - اتمام سفت کاری- اتمام نازک کاری - اتمام عملیات ساختمانی به طور مشروح  مطرح و جمع بندی گردید.
درنشست مذکور با توجه به مشارکت جدی مهندسین علاقه مند به موضوع مذکور ، نظرات و پرسش های تخصصی مطرح  و کلیه پرسش ها توسط مهندس دادسرشت و مهندس رادمهرپاسخ داده شد .
جلسه موردنظر به مدت ۳ ساعت پیش بینی گردیده بود که با توجه به درخواست مهندسین شرکت کننده در نشست ، مدت جلسه به  ۴ ساعت  افزایش پیدا کرد.
آرشیو
عكس هاي مرتبط :
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ