.

اخبار

.

یکصد و هفتادمین جلسه کمیته آموزش برگزار شد

1398/7/13 شنبه

یکصد و هفتادمین جلسه کمیته آموزش مورخ 98/6/25 با حضور تمامی اعضاء تشکیل و درخواست دو موسسه آموزشی مبنی بر اخذ مجوز برگزاری دوره های ارتقاء پایه مطرح و پس از بررسی، تا تکمیل مدارک و مستندات، بررسی آنها به جلسه بعدی موکول گردید. همچنین پرونده چهار نفر از داوطلبین اخذ صلاحیت تدریس و پرونده دو نفر مدرسین قبلی مورد بررسی قرار گرفت.

آرشیو
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر