.

اخبار

.

نشست آشنایی با قوانین شورای انتظامی برگزار شد

1398/6/30 شنبه

نشست " آشنایی با قوانین شورای انتظامی " سه شنبه 26 شهریور ماه در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، در ابتدای نشست مهندس الهه رادمهر عضو هیأت مدیره سازمان ضمن خیر مقدم به مدعوین به تشریح اهداف سازمان از برگزاری این نشستها پرداخت که از جمله محورهای مطرح شده در این زمینه می‌توان به ارتقاء دانش حرفه‌ای اعضای سازمان نظام مهندسی و آشنایی با قوانین شورای انتظامی پرداخت.

در ادامه مهندس فرزین اسدی لنگروی با تاکید بر نقش مجری و مهندس ناظر قبل از شروع عملیات ساختمانی و همچنین در حین اجرای عملیات ساختمانی و رعایت الزامات و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، بایستی بتوانند با اطلاعات روز در بستر ساختمان سازی آشنا شوند، همچنین در این نشست تأکید به اجرا و رعایت کامل مقررات ملی ساختمان بوده است که مباحثی را ارائه و به سوالات شرکت کنندگان پاسخ داد.

فرزین اسدی افزود: برخی از مهندسان به بدلیل عدم آگاهی و عدم رعایت مقررات بستر را برای ورود خود به محکمه شورای انتظامی فراهم می‌آورند، اظهار تاسف کرد. 

در خاتمه مهندس الهه رادمهر، عضو هیأت مدیره سازمان با بیان فلسفه برگزاری سلسله
نشست‌ها
یی که طبق برنامه پیش‌بینی شده در سال 98 برگزار خواهد شد افزود : در صورت استقبال اعضای سازمان ما خواستار برگزاری این نشست ها به صورت مستمر هستیم.

آرشیو
عكس هاي مرتبط :
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
نسخه قابل چاپ