.

اخبار

.

یکصد و شصت و نهمین جلسه کمیته آموزش برگزار شد(98/5/28)

1398/6/16 شنبه
یکصد و شصت و نهمین جلسه کمیته آموزش مورخ 98/5/28 با حضور تمامی اعضا تشکیل و درخواست برخی از دانشگاه ها مبنی بر اخذ مجوز برگزاری دوره های ارتقاء پایه و پرونده تعدادی از مدرسین داوطلب اخذ صلاحیت تدریس دوره های آموزشی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین مقرر گردید آماری در خصوص مدرسین فعال و غیر فعال در برگزاری دوره های ارتقاء پایه تهیه و به اعضاء کمیته ارائه گردد.
آرشیو
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر