.

اولين جلسه هيات رئيسه سال دوم

1398/10/22 يكشنبه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران مورخ ١٣٩٨/١٠/٢٢راس ساعت ١٥
دفتر رياست سازمان
با حضور
 مهندس سعيد سعيديان
مهندس كامبيز رضوي
مهندس الهه رادمهر
مهندس علي كريمي آنچه
مهندس مجتبي صابر
آرشیو
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ