مجمع عمومی

تقويم برگزاری مجامع
برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه ( نوبت اول ) - سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران سال 1398
زمان: 1398/10/21
ساعت : 13
مکان: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه ( نوبت دوم ) - سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران سال 1398
زمان: 1398/10/30
ساعت : 16
مکان: تالار همایش رازی

اطلاعیه شماره 1 - برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت اول)

اطلاعيه شماره 2 – پرداخت حق عضويت

اطلاعیه شمار ه3 – نحوه ارائه وکالتنامه در مجمع عمومی عادی سالانه

اطلاعیه شماره 4 - تنظیم وکالتنامه جهت شرکت در مجمع عمومی عادی سالانه

اطلاعیه شماره 5 – دعوت به برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه ( نوبت دوم ) سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

اطلاعیه شماره 6 – مجمع عمومی عادی سالانه ( نوبت دوم ) سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

اطلاعیه شماره 7اطلاع رسانی فرازهائی از شیوه نامه نحوه تشکیل و اداره مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران 1397
اطلاعیه شماره 8اطلاع رسانی فرازهائی از شیوه نامه نحوه تشکیل و اداره مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران 1397
اطلاعیه شماره 9
کاهش ساعت کاری سازمان در روز 1398/10/30 جهت برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
اطلاعیه شماره 10
اطلاعیه شماره 11 - آدرس محل برگزاری مجمع به این شرح است : تهران، اتوبان شهید همت غرب، بین بزرگراه شیخ فضل ا... نوری و شهید چمران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز همایش های بین المللی رازی

اطلاعیه شماره 12
بيشتر
تراز و بودجه
بيشتر
گزارش عملکرد
بيشتر
صورتجلسه مجامع
بيشتر