پنجشنبه 5 ارديبهشت 1398   13:05:58
.
معاونت امور دفاتر نمایندگی

نام و نام خانوادگی: مهندس شهرام ملکیان


سمت: معاون امور دفتر نمایندگی

شماره تماس: -

پست الکترونیکی: -

نام و نام خانوادگی: مهندس ساسان رستمی


سمت: مدیر امور هماهنگی دفاتر نمایندگی

نام و نام خانوادگی: مهندس علیرضا حاج وزیری


سمت: سرپرست ارزیابی و نظارت بر دفاتر

شماره تماس: -

پست الکترونیکی: -

.

.کلیه حقوق این پایگاه متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران میباشد.