پنجشنبه 5 ارديبهشت 1398   12:55:06
.
معاونت خدمات مهندسی

نام و نام خانوادگی: مهندس حسین احمدی


سمت: سرپرست معاونت خدمات مهندسی

شماره تماس: 42707332

پست الکترونیکی: -

نام و نام خانوادگی: مهندس حسن شعبان خالدی


سمت: مدیر بازرسی و کنترل ساختمان

.

.کلیه حقوق این پایگاه متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران میباشد.