پنجشنبه 5 ارديبهشت 1398   12:38:18
.
معاونت مالی و پشتیبانی

نام و نام خانوادگی: امير ميرازيي


سمت: معاون مالی و پشتيبانی

شماره تماس: 42644

نام و نام خانوادگی: فریبرز محمدی


سمت: مدیر پشتیبانی

شماره تماس: 42644

.

.کلیه حقوق این پایگاه متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران میباشد.