پنجشنبه 5 ارديبهشت 1398   13:26:19
.
اعضای گروه تخصصی مکانیک

نام و نام خانوادگی: مهندس رامین کرمی(رییس)


مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

پایه پروانه اشتغال: پایه یک

نام و نام خانوادگی: مهندس سیدعلیرضا میرجعفری(نایب رییس)


مدرک تحصیلی: -

پایه پروانه اشتغال: -

نام و نام خانوادگی: دکتر بهنام عابدی ترکی(دبیر)


مدرک تحصیلی: دکترا

پایه پروانه اشتغال: پایه یک

نام و نام خانوادگی: مهندس بهنام جباری طالقانی


مدرک تحصیلی: -

پایه پروانه اشتغال: -

نام و نام خانوادگی: مهندس مازیار سیاح نژاد


مدرک تحصیلی: -

پایه پروانه اشتغال: -

سوابق تحصیلی: -

نام و نام خانوادگی: مهندس علی اکبر صالح


مدرک تحصیلی: -

پایه پروانه اشتغال: -

سوابق تحصیلی: -

نام و نام خانوادگی: دکتر رامین قاسمی اصل


مدرک تحصیلی: -

پایه پروانه اشتغال: -

زمان تشکیل جلسات: دوشنبه ها 14 الی 16
.

.کلیه حقوق این پایگاه متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران میباشد.